Služby

Poradenství a konzultace

Společnost BrightSoft nabízí poradenské a konzultační služby v oblasti IT. Naši certifikovaní specialisté využívají komplexního přístupu při návrhu, výběru, zavádění, provozu a auditu informačního systému či informačních a komunikačních technologií. Při provádění konzultačních a poradenských služeb se opíráme o mezinárodně uznávané standardy, jako jsou ITIL, COBIT, ISO, PRINCE2. Naše poradenské a konzultační služby se zaměřují převážně na následující oblasti:

analýza a návrh
ITSM procesů pro řízení
dodávky služeb

analýza a audit
ICT infrastruktury

analýza
a řízení rizik

bezpečnostní strategie
a audit bezpečnosti ICT

systém řízení
bezpečnosti informací
(ISMS)

implementace
a audit souladu
s GDPR

řízení business
kontinuity a plán
obnovy po havárii (DRP)

externí dohled nad
realizací projektů, vytvoření
projektové kanceláře

auditní činnosti

Analýza, návrh či audit podnikových procesů

Nasazení či změna ICT s sebou často přináší změnu podnikových procesů. V rámci našich služeb jsme schopni provést analýzu procesů a návrh na jejich optimalizaci. Při tom se opíráme o doporučení nejlepší praxe pro poskytování IT služeb (ITIL) a obecné ISO normy (např. 20000). Výsledkem je pak procesní strategie, která optimalizuje stávající infrastrukturu z hlediska efektivity provozu a investic a stimuluje v organizacích změny procesního modelu vedoucí ke zprůhlednění podnikových procesů. V rámci návrhu procesního modelu lze aplikovat různé přístupy:

Business-driven

ladění podnikové a ICT strategie, organizace systémů k rozvoji výstupů businessu

Customer-driven

porozumění, jak ICT ovlivňuje společnost při spolupráci se zákazníky a klíčovými obchodními partnery

Adaptivní

flexibilní a rychlá reakce na měnící se potřeby businessu a strategie, adaptace nových technologií a nových business produktů

Pragmatický a rychlý

podpora klíčových procesů, zajištění funkcionalit
a zvyšování úrovně služeb ruku
v ruce s řízením optimální výše nákladů
a podstupovaných rizik

Kolaborativní

úzká spolupráce s Vámi od úplného počátku po řízení adaptace technologií po dosažení očekávaných výsledků

Bezpečnost

V oblasti bezpečnosti také disponujeme týmem zkušených konzultantů, kteří se dlouhodobě věnují problematice řízení bezpečnosti informací (ISMS), řízení business kontinuity (BCM) a problematice GDPR. Naši odborníci se zaměřují na následující oblasti:

  • posouzení síťové a bezpečnostní infrastruktury (vč ZoKB)
  • audit bezpečnosti dle norem skupiny ISO 27000
  • analýza rizik & analýza dopadů (BIA)
  • podpora při implementaci ISMS dle ISO 27001
  • analýza a podpora zajištění souladu s GDPR
  • řízení kontinuity a plánu obnovy
  • podpora při implementaci ISMS dle ISO 27001

Vývoj a software

Při vývoji software vycházíme vždy z analýzy potřeb zákazníka. Při jeho tvorbě klademe důraz na jeho otevřenost a další rozvoj podle předpokládaných budoucích potřeb. Při zakázkovém řešení získává zákazník systém, který je zcela přizpůsoben jeho požadavkům, a to od vlastní funkce, designu, systému práce až po plné respektování jeho produkčního prostředí.

V oblasti SW podpory oblasti BIM a CDE spolupracujeme s firmou Digital Transformation Systems a poskytujeme aplikační službu BIM manager pro správu datového standardu stavby.

Při vývoji software typicky postupujeme v následujících krocích:

konzultace

analýza potřeb klienta a
požadavků na systém

návrh systému

vývoj systému
a testování

implementace systému do
provozu

po-implementační
podpora

 

Web design a reklamní služby

Specializujeme se na komplexní systémovou a marketingovou podporu v oblasti internetových a e-business aplikací. Vzhledem k dynamicky se rozvíjejícímu trhu nabízíme kromě tvorby webových stránek i SEO optimalizaci, realizace on-line kampaní a také kompletní videoprodukci ve formě reklamních spotů a virálních videí.

Podrobněji o těchto službách na www.brightmarketing.cz.

tvorba webových stránek

SEO optimalizace

digitální kampaně

reklamní videa

BrightSoft designuje optimální řešení

podnikových procesů pro silné firmy.

Buďte jednou z nich.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt